КОНКУРС 1 - WHAT`S UP ARCHITECTURE

АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС
ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2016-ЮНИ 2018 ГОДИНА

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Право на участие има всеки български архитект, работещ у нас или в чужбина.
Целта на конкурса е да покаже най-новите тенденции в съвременната българска архитектура.
В конкурса могат да бъдат представени проекти и реализации изготвени в периода януари 2016 до юни 2018.
В регламента на конкурса не се предвижда да се премират отделно проекти и отделно реализации.
Изборът на темата и съдържанието на проекта (реализацията), представен за участие в конкурса е изцяло избор на автора.
Всеки участник има право да представи най-много на 2 (два) броя проекта или реализации.

Всеки проект или реализация се представя само в 1 (един) брой табло с размери 70/100см.
За целта таблата задължително се изготвят в дигитален формат по предварително зададена схема /виж технически изисквания за таблото/.
Задължение на организаторите ще бъде таблата да бъдат разпечатани върху пенокартон и изложени в Националната Художествена Галерия, пл. Александър I, София.

Проектите ще бъдат оценявани от международно жури с представители от Швейцария, Холандия, Германия, Франция и други.

ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
1. Задание в .pdf формат
2. Техническа спецификация на таблата в .zip архивУСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
В конкурса могат да вземат участие всички български архитекти, работещи у нас и в чужбина - притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” архитект.

Всеки участник има право да вземе участие в конкурса най-много с 2 (два) броя проекта.

СРОКОВЕ
Начало на конкурса е 30ти март 2018 г.
Крайният срок за задаване на въпроси е 12ти април 2018 г.
Крайният срок за отговори на зададените въпроси е 19ти април 2018 г.
Крайният срок за регистрация в конкурса е 22ри май 2018 г.
Крайният срок за предаване на конкурсните проекти е 28ми май 2018 г.
Изложба на конкурсните проекти - 5ти-10ти юни 2018 г.
Оценяване от журито на конкурсните проекти – 8-9ти юни 2018 г.
Награждаване – 9ти юни 2018 г.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНКУРСА
Регистрацията става по електронен път.
Необходимо е да бъде изпратена заявка за участие, като се попълни формуляр от електронната страница на Конкурса.
Получените регистрации ще бъдат потвърждавани с обратен e-mail, съдържащ входящ номер на участника.
Неполучилите потвърждение за регистрация по електронната поща в срок до 3 (три) работни дни, могат да получат допълнителна информация на посочените от Организатора контакти.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Задаването на въпросите се осъществява официалния e-mail адрес на конкурса в срок до 12ти април 2018 г.
Въпроси, зададени по други комуникационни канали няма да бъдат приемани, с изключение на тези свързани с регистрация на участниците.
Всички отговори на получени въпроси ще бъдат публично достъпни на електронната страница на конкурса.

ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УЧАСТИЕ
Участникът има право на не повече от 1 (един) брой табла на проект (реализация) с размери 70/100 cm - вертикално ориентирани.
Участниците трябва да следват указанията и предоставената от Организатора схема
При предаване на проектите задължително се предава 1 (един) брой цифров носител (CD), който съдържа както следва:
• Конкурсното табло -1(един) брой
във файл с формат tiff, в реални размери 70/100 cm, с резолюция 300 dpi;
• Конкурсното табло 1(един) брой
във файл с формат jpg, предназначено за публикуване он-лайн (web publishing), с големина на всеки файл не повече от 500 kb, с резолюция 72 dpi

Проектите трябва да бъдат предадени не по-късно от 28ми май 2018 г. 16:00 часа, на адрес:
Фондация VIZAR
адрес: гр. София 1527, ул. “П. Волов” 11
тел: 00359 2 944 18 01
GSM: 00359 887 49 53 93

Лице за контакт: арх. Гергана Кочева
ЗА VIZAR 2018

При предаването на проекта, участникът получава съответното потвърждение.
Получаване по куриер е възможно само при доставка на проектите до посочения от Организатора адрес, в рамките на посочения срок за предаване.

Задължение на организаторите ще бъде таблата да бъдат разпечатани върху пенокартон и изложени в салоните на Националната Художествена Галерия, пл. Александър I, София.

Разходите по отпечатването на таблата е за сметка на организаторите

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНКУРСА
Официалните езици на конкурса са български и английски.

ЖУРИ
Съставът на международното жури ще бъде излъчен от Организатора и публично обявен на електронната страница на конкурса.

ИЗЛОЖБИ И ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОЕКТИТЕ
Дати на изложбата от 5ти до 10ти юни 2018 г.

Всички проекти ще бъдат публично изложени в Националната Художествена Галерия, пл. Александър I, София.
Организаторът си запазва правото да публикува проектите и резултатите от Конкурса.