VIZAR 2018

Тема: WHAT'S UP ARCHITECTURE

Тема: ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР, зона Центтрална гара, София

 

Дати на провеждане: 05-10 Юни 2018

 
Жури:  
Председател на журито - арх.  Данте Бенини – Dante O. Benini & Partners Architects, Италия
Членове на журито:  
арх. Хенриет Вамберг - Gehl Architects, Дания  
Тиери Опикофер - Cobaty, Швейцария  
арх. Мартин Аартс - Холандия  
Карл-Ерик Норман -  European Cultural Parliament, Германия  
проф. Ивайло Знеполски дн  
проф. арх. Бойко Кадинов дн  
   
   

 

ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР, зона Централна Гара, София - наградени проекти WHAT'S UP ARCHITECTURE - наградени проектиВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР, зона Централна Гара, София - всички проекти  WHAT'S UP ARCHITECTURE - всички проекти