VIZAR 2018

Тема: WHAT'S UP ARCHITECTURE

Тема: ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР, зона Центтрална гара, София

Дати на провеждане: 05-10 Юни 2018

Жури:
Председател на журито - арх. Данте Бенини – Dante O. Benini & Partners Architects, Италия
Членове на журито:
арх. Хенриет Вамберг - Gehl Architects, Дания
Тиери Опикофер - Cobaty, Швейцария
арх. Мартин Аартс - Холандия
Карл-Ерик Норман - European Cultural Parliament, Германия
проф. Ивайло Знеполски дн
проф. арх. Бойко Кадинов дн

ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР, зона Централна Гара, София - наградени проектиWHAT'S UP ARCHITECTURE - наградени проектиВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР, зона Централна Гара, София - всички проектиWHAT'S UP ARCHITECTURE - всички проекти